Научная библиотека приглашает преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов познакомиться с новыми разработками и возможностями

Научная библиотека приглашает преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов  познакомиться с новыми разработками и возможностями электронно-библиотечной системы IPRbooks.

 

Читать полностью: http://istu.ru/smi/ob-yavleniya/6215-nauchnaya-biblioteka-priglashaet-prepodavatelej-aspirantov-magistrantov-i-studentov-poznakomitsya-s-novymi-razrabotkami-i-vozmozhnostyami-elektronno-bibliotechnoj-sistemy-iprbooks