Собрание трудового коллектива ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

31 августа в 11.00 в ДС «Интеграл» состоится собрание трудового коллектива ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

Читать полностью: http://istu.ru/smi/ob-yavleniya/8193-sobranie-trudovogo-kollektiva-izhgtu-imeni-m-t-kalashnikova