18 Июль 2017 : Вступительные испытания: Архитектура (композиция)

Вступительные испытания: Архитектура (композиция)

Читать полностью: http://istu.ru/smi/kalendar/icalrepeat.detail/2017/07/18/806/120%7C208%7C209/vstupitelnye-ispytaniya-arkhitektura-kompozitsiya