24 Июль 2017 : Дополнительный день вступительных испытаний (для поступающих на очную бюджетную ф/о)

Дополнительный день вступительных испытаний (для поступающих на очную бюджетную ф/о).

Читать полностью: http://istu.ru/smi/kalendar/icalrepeat.detail/2017/07/24/826/120%7C208%7C209/dopolnitelnyj-den-vstupitelnykh-ispytanij-dlya-postupayushchikh-na-ochnuyu-byudzhetnuyu-f-o