27 Июль 2017 : Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде

Читать полностью: http://istu.ru/smi/kalendar/icalrepeat.detail/2017/07/27/811/120%7C208%7C209/razmeshchenie-spiskov-postupayushchikh-na-ofitsialnom-sajte-i-na-informatsionnom-stende