15 Авг 2017 : Вступительные испытания для поступающих на внебюджетную ф/о: Математика, История, Литература, Биология, Архитектура (Композиция)

Вступительные испытания для поступающих на внебюджетную ф/о: Математика, История, Литература, Биология, Архитектура (Композиция)

Читать полностью: http://istu.ru/smi/kalendar/icalrepeat.detail/2017/08/15/817/120%7C208%7C209/vstupitelnye-ispytaniya-dlya-postupayushchikh-na-vnebyudzhetnuyu-f-o-matematika-istoriya-literatura-biologiya-arkhitektura-kompozitsiya