16 Авг 2017 : Вступительные испытания для поступающих на внебюджетную ф/о: Физика, Информатика, Обществознание, Физическая культура, Архитекту

Вступительные испытания для поступающих на внебюджетную ф/о: Физика, Информатика, Обществознание, Физическая культура, Архитектура (Черчение), Иностранный язык

Читать полностью: http://istu.ru/smi/kalendar/icalrepeat.detail/2017/08/16/818/120%7C208%7C209/vstupitelnye-ispytaniya-dlya-postupayushchikh-na-vnebyudzhetnuyu-f-o-fizika-informatika-obshchestvoznanie-fizicheskaya-kultura-arkhitektura-cherchenie